Urządzenia do oddzielania i sortowania metali

Separatory eletromagnetyczne oraz trwałe separatory magnetyczne metali służą do oddzielania materiałów żelaznych (magnetycznych) od materiału produkcyjnego czy innych substancji (żużlu, płynów, odpadu itp.).  Z zastosowaniem unikalnej technologii można również odzielać metale nieżalazne od innych materiałów.

Podstawowe dwie grupy oferowanych separatorów:

Separatory elektromagnetyczne oraz trwałe separatory magnetyczne do oddzielania materiałów żelaznych od materiału produkcyjnego.

Specjalne urządzenia odśrodkowe do separaci metali nieżelaznych (aluminium, miedź, ołów, cynk itp.) od materiału produkcyjnego.

 

Poptávka

Separatory elektromagnetyczne i trwałe separatory magnetyczne materiałow żelaznych (ferromagnetycznych)

 

Separator elektromagnetyczny – umieszczenie poziomo równolegle z tasmą

tl_files/magcentrum/DATA/produkty/ostatni/odmagnetovavace/separace1.jpg  

 

Separator elektromagnetyczny – umieczczenie poziomo poprzecznie przez taśme

tl_files/magcentrum/DATA/produkty/ostatni/odmagnetovavace/separace2.jpg  

 

Separator elektromagnetyczny - zbieraki

tl_files/magcentrum/DATA/produkty/ostatni/odmagnetovavace/separace3.png  

 

Separacyjny bęben elektromagnetyczny

tl_files/magcentrum/DATA/produkty/ostatni/odmagnetovavace/separace9.jpg tl_files/magcentrum/DATA/produkty/ostatni/odmagnetovavace/separace6.jpg

 

Trwałe bębny separacyjne

tl_files/magcentrum/DATA/produkty/ostatni/odmagnetovavace/separace4.png tl_files/magcentrum/DATA/produkty/ostatni/odmagnetovavace/separace5.jpg

 

Urządzenia z magnetyczną plytą trwałą oraz krąžkiem linowym

Separace jemně drceného odpadu.

tl_files/magcentrum/DATA/produkty/ostatni/odmagnetovavace/separace7.jpg  

 

Separatory metali nieželaznych

 

Separator metali nieželaznych eddy “eddy current“ z powierzchnią wibracyjną

tl_files/magcentrum/DATA/produkty/ostatni/odmagnetovavace/separace8.jpg  

Separatory magnetyczne trwałe

Np. separator do oddzielania wióróe metalowych oraz trocin z plynu do cięcia itp. 

tl_files/magcentrum/DATA/produkty/ostatni/odmagnetovavace/separace10.jpg