MillTEC GRIP Obustronne deski magnetyczne do frezowania

Milltec GRIP to rewolucyjny projekt w dziedzinie mocowania magnetycznego przeznaczony do frezowania oraz do maszyn CNC. Teraz można przeprowadzić jednocześnie mocowanie materiału do deski magnetycznej oraz deski magnetycznej do stołu maszyny. Siła mocowania systemu do stołu maszyny wynosi 30 %  nominalnej siły mocowania magnetycznej deski do materiału i może osiągnąć nawet wartości 75 to/m2. Duże siły mocowania jednocześnie eliminują wszelkie ewentualne wibracje i deformacje powodowane przez klasyczne mocowanie mechaniczne. 

W odróżnieniu od zwykłego mocowania magnetycznego deska magnetyczna oferuje całkowity dostęp do obrabianego materiału z 5 stron bez ograniczenia jakimkolwiek elementem mocującym. Siła mocowania rozłożona jest równomiernie po całej powierzchni obrabianego materiału.

 katalog do pobrania

 

Poptávka

Podstawowa charakterystyka magnesów do frezowania MILLTEC

 

 • NOWA OPATENTOWANA TECHNOLOGIA
 • CAŁOMETALOWE WYKONANIE
 • OBUSTRONNE MOCOWANIE – ELIMINACJA WIBRACJI
 • SYSTEM SAMOWYRÓWNUJĄCY
 • GRUBOŚĆ DESKI TYLKO  42 mm
 • TECHNOLOGIA ELEKTROPERMANENTNA
 • ZAOSZCZĘDZENIE CZASU MOCOWANIA
 • ŁATWOŚĆ I POWTARZALNOŚĆ MOCOWANIA
 • W 100% BEZPIECZNE MOCOWANIE 
 • ZAOSZCZĘDZENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
 • BEZ KONIECZNOŚCI ZABEZPIECZENIA AWARYJNEGO

 

Obustronne mocowanie

MillTec GRIP tworzy własne siły mocowania do stołu maszyny o wartości 30% nominalnej siły systemu. Każdy biegun oddziaływuje nominalną siłą 615 daN na obrabiany element oraz 185 daN na stół maszyny. Mechaniczne elementy mocowania pomagają w uzyskaniu doskonałego i stałego zamocowania.

Funkcja GRIP mocowania obustronnego zapewnia doskonałą stabilność oraz zamocowanie całej powierzchni zestawu: materiał obrabiany – deska magnetyczna – stół maszyny.

Dzięki usunięciu wibracji można uzyskać wyższą jakość powierzchni, większą dokładność oraz optymalną prędkość obróbki z niskim zużyciem maszyny oraz narzędzi. 

tl_files/magcentrum/DATA/milltec/mt_grip_scheme.png

 

Struktura monoblokowa

Magnesy MillTEC charakterystyczne są stałą strukturą monolityczną oraz nieobecnością jakichkolwiek mechanicznych części w zestawie powierzchni oporowej. Wszystkie bieguny znajdują się w ramie monolitycznej i są jej nieodłączną częścią. Konstrukcja ta wytrzymuje wiele ciężkich obróbek bez jakichkolwiek deformacji. System przez cały czas obróbki jest całkowicie stabilny i to wszystko przy grubości deski tylko 42 mm.

tl_files/magcentrum/DATA/produkty/upinani/frezovani/IMG_2704_small.jpg  

 

Całometalowa powierzchnia

Jednolita całometalowa powierzchnia, bez jakichkolwiek wkładanych części z górnej strony deski i bez żywicy uszczelniającej, działa jako obudowa mechaniczna, która chroni przed przeniknięciem obcych substancji do obwodów elektrycznych oraz magnesów permanentnych uporządkowanych wewnątrz.

tl_files/magcentrum/DATA/produkty/upinani/frezovani/celokovovy_povrch.jpg  

 

Bieguny pierścieniowe

Geometria biegunów oraz bieguny pierścieniowe umożliwiają optymalne rozmieszczenie pola magnetycznego, z dostatkiem wolnej przestrzeni potrzebnej do dalszych operacji, takich jak wkładanie tuleji do punktu zerowego z bocznym ogranicznikem ruchu lub do hybrydowej powierzchni mocującej (materiał niemagnetyczny). 

tl_files/magcentrum/DATA/milltec/pol.png  

 

System samowyruwnujący

System ruchomych nabiegunników automatycznie wyrównuje element podczas mocowania i tym umożliwia doskonałą równoległość obrabianego materiału. Jednocześnie umożliwia zamocowanie nieobrobionych materiałów do powierzchni mocującej magnesu i przefrezowania również górnych powierzchni z wymaganą dokładnością. Tym odpadają czasochłonne i kosztowne drugorzędne  obróbki i kilkakrotna manipulacja materiałem.

tl_files/magcentrum/DATA/produkty/upinani/frezovani/MT_nastavce.jpg tl_files/magcentrum/DATA/produkty/upinani/sq/quadsys.gif

 

Podłączenie konektorowe

Magnes wyposażony jest standardowo w konektor ERGON do podłączenia z agregatem. Podłączenie jest bardzo szybkie. Takie podłączenie umożliwia przymagnesować obrabiany materiał do magnesu i magnes następnie odłączyć od jednostki sterowania. To zapewnia absolutną swobodę ruchu stołu bez ograniczenia jakimikolwiek kablami. 

Do zastosowania magnesu w bardzo trudnych warunkach można magnes wyposażyć w stałe podłączenie, które zapewni wodoszczelne i długotrwałe połączenie bez wymagania konserwacji czy kontroli konektora.

tl_files/magcentrum/DATA/produkty/upinani/frezovani/ergon1_small.jpg tl_files/magcentrum/DATA/produkty/upinani/frezovani/ergon2_small.jpg

 

 

Łatwa obsługa

 

Aktywacja oraz dezaktywacja magnesu sterowana jest za pomocą elektronicznej jednostki sterowania ze sterowaniem intuitywnym. Jednostkę sterowania można po aktywacji czy dezaktywacji całkowicie odłączyć od magnesu.

Jednotka posiada kluczyk do przełączania sterowania górnej i dolnej części magnesu. Operator może przymagnesować magnes do stołu maszyny, przełączyć wyłącznik do pozycji sterowania górnej powierzchni i wyciągnąć kluczyk. Obsługa maszyny może w ten sposób sterować tylko górną częścią. 

tl_files/magcentrum/DATA/produkty/upinani/frezovani/ControllerB_small.jpg tl_files/magcentrum/DATA/produkty/upinani/frezovani/st100sk_small.jpg

Bezpiczna siła

Opatentowany elektropermanenty cykl magnetyczny wykorzystywany we wszystki magnesach elektropermanentnych firmy TECNOMAGNETE pozwala na aktywację i dezaktywację deski magnetycznej za pomocą krótkiego impulsu w ciągu kilku sekund. Po aktywacji magnesu nie jest potrzebna jakakolwiek energia, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa podczas obróbki. Obok zaoszczędzenia energii elektrycznej system umożliwia tzw. „zimne“ mocowanie, podczas całkowicie odpada deformacja obrabianego materiału pod wpływem ciepła oraz nie dochodzi do utraty siły mocowania w czasie. 

 

Długa żywotność i przyjazność dla środowiska 

Konstrukcja monolityczna bez części montowanych czy ruchomych na wierzchu, umożliwia deskom magnetycznym pracować bez specjalnej konserwacji i z długą żywotnością. O niezawodności  przekonasz się z czasem. Wszystkie części można w 95 % poddać recyklingowi.

 

Dostępne modele MillTEC

 

MillTEC - standardní desky

Standardowa seria typowa desek o rozmiarach maks. ok. 600 x 1000 mm. Przeznaczona jest do umieszczenia na frezarki poziome i pionowe, centra obróbcze … itp. Magnes dostarczany jest z blokadą parkingową w celu łatwego umieszczenia na maszynę oraz z otworami montażowymi do zabezpieczenia pozycji magnesu.

tl_files/magcentrum/DATA/produkty/upinani/frezovani/celokovovy_povrch.jpg  

 

CUBOTEC - Kątowniki magnetyczne

Kątownik magnetyczny zkonstruowany na podstawie technologii MillTEC. Struktura monobloku wykonana jest obróbką z jednej sztuki stali za pomocą nowoczesnych systemów FMS na jedno mocowanie. To pozwala na osiągnięcie wysokiej sztywności urządzenia i doskonałych tolerancji produkcyjnych. Cubo Tec umożliwia większe dzienne obciążenie oraz obróbkę 5 stron obrabianego materiału bez ograniczenia urządzeniami mocującymi. Niska masa Cubo Tec pozwala na uzyskanie wyższych prędkości systemu do paletyzacji bez uszkodzenia mechanizmów maszyny. 

tl_files/magcentrum/DATA/produkty/upinani/frezovani/cubotec.jpg  

 

Specjalne systemy mocowania

Oferujemy również projektowanie magnetycznego przyrządu pomocniczego do mocowania w zależności od wymogów danego zastosowania. 

tl_files/magcentrum/DATA/produkty/upinani/frezovani/P1000226_small.jpg tl_files/magcentrum/DATA/produkty/upinani/frezovani/P1000222a_small.jpg

 

 

Zestawy desek magnetycznych

EPC 2

Regulacja dwu desek magnetycznych za pomocą jednej jednostki sterowania. 

Przeznaczone zastosowania z wariantami o zasilaniu 230 V oraz 400 V.

Zestaw zawiera:
Jednostke sterowania ST 200 w wersji FS
Sterowanie zdalne
Puszke łaczeniowa
Kable łączące

Zestaw dostarczamy z odłączanym przyłączeniem do desek (konektory) oraz również w wersji z przyłączeniem stałym.

tl_files/magcentrum/DATA/produkty/upinani/frezovani/FRESA_ECPM_2_V1-V2.jpg

EPC 3

Sterowanie trzy desek magnetycznych.

Deski magnetyczne sterowane są przy zasilaniu 230 V za pomocą dwu jednostek oraz przy zasilaniu 400 V za pomocą jednej jednostki sterowania. 

Zestaw zaviera:
Jednostkę sterowania ST 200 w wersji FS (1szt. lub 2 szt.  zależy od zasilania)
Zdalne sterowanie
Puszkę łączeniową
Kable łączące

Zestaw dostarczamy z odłączanym przyłączeniem do desek (konektory) oraz również w wersji z przyłączeniem stałym. 

tl_files/magcentrum/DATA/produkty/upinani/frezovani/FRESA_ECPM_3_V1-V2.jpg tl_files/magcentrum/DATA/produkty/upinani/frezovani/FRESA_ECPM_3_V3-V4.jpg

EPC 4

Sterowanie czterek desek magnetycznych. 

Deski magnetyczne sterowane są przy zasilaniu 230 V za pomocą dwu jednostek oraz przy zasilaniu 400 V za pomocą jednej jednostki sterowania. 

Zestaw zawiera:
Jednostkę sterowania ST 200 w wersji FS (1szt. lub 2 szt.  zależy od zasilania)
Zdalne sterowanie
Puszkę łączeniową
Kable łączące

Zestaw dostarczamy z odłączanym przyłączeniem do desek (konektory) oraz również w wersji z przyłączeniem stałym. 

tl_files/magcentrum/DATA/produkty/upinani/frezovani/FRESA_ECPM_4_V1-V2.jpg tl_files/magcentrum/DATA/produkty/upinani/frezovani/FRESA_ECPM_4_V3-V4.jpg

Zestawy zawierające więcej niž cztery deski

Zestawy zawierające więcej niż cztery deski wyposażone są w specjalny system sterowania w celu zapewnienia łatwego, sprawnego oraz intuitywenego sterowania.

 

Akcesoria

 

Nabiegunniki do konstruowania systemu samowyrównującego

tl_files/magcentrum/DATA/produkty/upinani/frezovani/pmr_70_45.jpgPMR 70/45

Ruchomy nabiegunnik, który w stanie odmagnesowania (wyłączona deska) potrafi dostosować swoją wysokość do kształtu obrabianego elementu.

Po aktywacji deski magnetycznej stłoczony nabiegunnik „zesztywni“ ewentualnie „podejdzie“ i zapewni przekaz siły magnetycznej. I to jest gwarancją doskonałego przymocowania.

 

 

 

tl_files/magcentrum/DATA/produkty/upinani/frezovani/pfr_70_45.jpgPFR 70/45

Stały nabiegunnik, który w systemie samowyrównującym stosowany jest razem z ruchomymi nabiegunnikami w ilości 3 sztuk. 3 nabiegunniki służą jako punkty pomocnicze do określenia równej płaszczyzny przy umieszczaniu obrabianego materiału.

 

 

 

 

Trwałe nabiegunniki

tl_files/magcentrum/DATA/produkty/upinani/frezovani/pfr_70_20.jpgPFR 70/20

Stały nabiegunnik, który służy do podwyższenia obrabianego materiału nad górną powierzchnię magnesu. Umożliwia w ten sposób lepszy dostęp do bocznych powierzchni obrabianego przedmiotu, wiercenie otworów oraz przedłuża żywotność górnej powierzchni magnesu.

Stałe nabiegunniki polecamy zwłaszcza do zastosowania w razie przefrezowania płaszczyzny mocującej magnesu np. w celu uzyskania większej dokładności płaskości. Przefrezowanie powierzchni magnesu w tym przypadku nie jest polecane ze względu na ograniczone możliwości skrawania górnej części magnesu.

 

 

DESKA BIEGUNOWA

Deska biegunowa - MillTEC

Deska biegunowa przeznaczona jest do całkowitego przekrycia górnej części magnesu, przy czym przenosi strumień magnetyczny na swoją powierzchnię oraz do zamocowanego elementu. Idealne do mocowania skomplikowanych kształtów elementów produkcji seryjnej, lub elementów z dużą ilością otworów.

Deski dysponują niemal 100% powierzchnią do wiercenia i obróbki.

tl_files/magcentrum/DATA/produkty/upinani/frezovani/polova_deska.jpg  

 

Soubory ke stažení

Katalog upínání - kompletní
5 MB
Frézování 4 MB